Sân bay Liên Khương

Sân bay Liên Khương

Địa điểm   : Liên Khương, Việt Nam

Chủ đầu tư: Tổng công ty Cảng Hàng Không Miền Nam

Quy mô dự án:  đầu tư hơn 280 tỉ đồng để xây dựng một nhà ga mới đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nhà ga mới tổng diện tích sàn xây dựng là 12.400 m²