Khu nghĩ dưỡng Fusion Maia

Khu nghĩ dưỡng Fusion Maia

Địa điểm      : Đà Nẵng
Chủ đầu tư    : Công ty CP Đầu tư Xây dựng 559
Nhà thầu      : UNICONS
Tổng diện tích xây dựng: 10.000m2