Hùng Vương Plaza

Hùng Vương Plaza
Địa điểm     : Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư : Công ty CP Đầu tư Hùng Vương
Nhà thầu     : Cofico
Quy mô dự án : Tổng diện tích 10.000m2 với 2 khu : thương mại và căn hộ. Khu căn hộ gồm 2 block A và B, cao 31 tầng.