Trường đại học RMIT Việt Nam

Trường đại học RMIT Việt Nam

Địa điểm      : Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư    : Đại học RMIT

Nhà thầu      : COTECCONS

Quy mô dự án: tổng diện tích hơn 12.000 m2. Toà nhà 5 tầng gồm khu hành chính và giảng đường.