Sản phẩm Thương Hiệu Selta

Bath Faucet Nóng Lạnh

Bath Faucet Nóng Lạnh

VÒi sen cấp nước bồn tắm

Vòi Sen nóng lạnh

Vòi sen tắm

Vòi sen tắm hai chức năng

Vòi sen cấp nước bồn tắm ( Tay sứ)

Bath Faucet Nóng Lạnh

Bath Faucet Nóng Lạnh

Vòi Lavabo nóng lạnh

Vòi Lavabo nóng lạnh 2 chân

Vòi Lavabo lạnh

Vòi lavabo nóng lạnh 2 chân

Vòi rửa chén lạnh âm tường

Vòi rửa chén lạnh âm tường(cần lò xo)

Vòi rửa chén lạnh âm chậu

Vòi rửa chén lạnh âm chậu(cần lò xo)

Vòi rửa chén nóng lạnh âm tường(cần lò xo)

Vòi rửa chén nóng lạnh âm chậu(cần dài)

Vòi rửa chén nóng lạnh âm chậu(cần lò xo)

Bàn cầu liền khối Selta

Bàn cầu liền khối Selta

Bàn cầu 2 khối Selta

Bàn cầu 2 khối Selta

Bàn cầu 2 khối Selta

Bàn cầu 2 khối Selta

Bàn cầu liền khối Selta

Bàn cầu liền khối Selta

Bàn cầu liền khối Selta

Bàn cầu liền khối Selta

Bàn cầu liền khối Selta

Bàn cầu liền khối Selta

Bàn cầu liền khối Selta